Dutch Rail Sector (DRS) is een open platform ter bevordering van de export van Nederlandse rail-gerelateerde expertise, producten, diensten en ideeën.  DRS bundelt kennis en kunde op en rond het spoor. DRS stelt zich aan buitenlandse partijen voor aan de hand van drie ijzersterke thema’s:

  1. Gevoelig voor governance (Sensitivity for governance), want Nederlandse governance is pragmatisch en veerkrachtig ;
  2. Bewezen doelmatigheid levenscyclus (Proven life cycle efficiency), want het spoorweg-systeem van Nederland is geworteld in een kostenbewuste traditie;
  3. Voorbeeldige stedelijke mobiliteitshubs (Exemplary urban mobility hubs), want Nederland bezit een dicht spoorwegnetwerk dat bij vele prachtige stations is verknoopt met aanvullend openbaar vervoer en andere vormen van vervoer.

Het platform is een initiatief van voormalig staatssecretaris Wilma Mansveld en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (2013-2014). Het platform is in opdracht van de Directie Internationaal van IenM ontwikkeld door RVDB Urban Planning / Lightrail.nl (2015-2016), onder andere in samenwerking met Railforum, Arcadis, Strukton, Holland Rail Industry, Next Generation Infrastructures en ontwerpbureau Fabric. Sinds 2017 wordt DRS ondersteund door DRS-partners en supporters, zoals Railforum en diverse ingenieurs- en adviesbureaus waaronder APPM, Arcadis, Goudappel-Coffeng, Mott McDonald, Movares, Ricardo Rail, Strukton. Het secretariaat van DRS wordt gevoerd door RVDB Urban Planning / Lightrail.nl.

Momenteel ontwikkelen de DRS-partners initiatieven om elkaar te versterken in het buitenland. Zweden en de VS (New York) zijn geselecteerd als eerste focusgebieden.

Deze website bevat showcases van bewezen expertise op het gebied van rail, maar ook van rail-gerelateerde (keten)mobiliteit en ruimtelijk ontwikkeling (bijvoorbeeld rond stations). Deze showcases laten aan het buitenland zien wat Nederland kan op railgebied. Daarnaast wil DRS zo binnenlandse kennis en initiatieven mobiliseren om de Nederlandse export op te stuwen in de vaart der volkeren. Het motto is niet voor niets Boosted by Rail.

Wilt u ook een showcase op DRS plaatsen? Stuur ons dan van uw project een samenvatting (max. 250 woorden) en een afbeelding in hoge resolutie, en uiteraard uw contactgegevens.

Showcases zijn bijvoorbeeld de hub van wereldklasse, station Rotterdam Centraal. En verder het Nederlandse trein-fiets-systeem dat uniek is in de wereld en het geavanceerde ‘Spoorbeeld’ van het bureau Spoorbouwmeester. In voorbereiding heeft DRS showcases over onder meer spooronderhoud, reizigersinformatie en sociale veiligheid rond het Nederlandse spoor.

Het voornemen van DRS is om proefprojecten in het buitenland op te zetten. Deze zogenaamde pilots zijn verbonden met een contact of opdrachtgever in het buitenland. Verschillende pilots zijn in voorbereiding. De eerste daarvan is maart 2016 gestart in de stad Kaohsiung (Taiwan). Er zijn sindsdien meerdere pilots in voorbereiding.

DRS is gericht op drie domeinen, namelijk ‘rail’, ‘mobiliteit’ en ‘ruimtelijke planning’. Binnen deze domeinen tezamen zijn, zoals gezegd, drie thema’s geselecteerd die de gehele inhoud van DRS dragen.

1. Gevoelig voor governance (Sensitivity for governance):
In Nederlandse governance-cultuur vallen formele beslissingen, maar is er ook ruimte voor incrementele besluitvorming. Er is altijd een gevoel voor context aanwezig. Nederlandse governance is pragmatisch, veerkrachtig en bovenal ondersteund door overeenkomsten tussen alle relevante stakeholders.
DRS presenteert showcases die de kracht van de Nederlandse governance-cultuur bewijzen om gecompliceerde rail-gerelateerde projecten tot een goed einde te brengen.

2. Bewezen doelmatigheid levenscyclus (Proven life cycle efficiency):
Het spoorweg-systeem van Nederland is geworteld in een kostenbewuste traditie. Al vele jaren wordt er het belang van kostenreductie onderkend, in het bijzonder waar het gaat om onderhoud en exploitatie (bijvoorbeeld van stationsgebouwen). Daarom is de ‘Dutch approach’ sterk gericht op een bewuste en consequente optimalisatie van de doelmatigheid van de levenscyclus.
DRS presenteert showcases die alle uitdagingen tentoonspreiden die de doelmatigheid van de levenscyclus volgens de ‘Dutch way’ verbeteren en versterken.

3. Voorbeeldige stedelijke mobiliteitshubs (Exemplary urban mobility hubs):
Nederland bezit een dicht spoorwegnetwerk dat bij vele stations is verknoopt met aanvullend openbaar vervoer en andere vervoersmodaliteiten. Nederlandse treinstations bedienen hun stedelijke omgeving doelmatig. In het bijzonder stedelijke mobiliteitshubs zijn vrijwel overal verbonden met andere middelen van vervoer (zoals fiets, auto en in het bijzonder met de voetganger). Bovendien versterken vele van deze hubs hun omgeving als zij dienen als uitwerking van ‘transit oriented development’.
DRS presenteert een reeks van stedelijke mobiliteitshubs in verschillende afmetingen, van de grotere stationshubs in het nationale spoorwegnet tot aan de kleinere exemplaren die worden gedragen door regionale en lokale netwerken.

Contact en informatie via het DRS-secretariaat: Rob van der Bijl (RVDB Urban Planning / Lightrail.nl) info@dutchrailsector.com

DRS roept belangstellenden op om ideeën, showcases of (pilot-)projecten in te brengen in een of meerdere van de DRS-domeinen en het daarbij behorende drie thema’s. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om actief te worden in de community van DRS.

 

De Dutch Rail Sector (hier vertegenwoordigd door Railforum) heeft zich tot het uiterste ingespannen om makers van afbeeldingen te achterhalen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden op gebruikte beelden, kunnen zich wenden tot Railforum – Corina de Jongh – deJongh@railforum.nl